Management System Policy

The main mission of BCS d.o.o. is to be recognized for quality and environmental awareness in our products and services providing customer success.

This will be achieved through:

 • Consideration of context of the organization and aligning the Quality and Environmental Management System with our strategic directions
 • Satisfying interested parties and applicable statutory and regulatory requirements
 • Management of organization, along with employee-established quality and environmental objectives and defined responsibilities for their fulfilment
 • Establishing, applying, maintaining and continual improvement of effectiveness of Quality and Environmental Management System
 • Tracking and applying new technologies and educating employees
 • Careful selection of suppliers
 • Commitment to increase quality of our products and services in order to exceed customers’ expectations and enhance management of the significant environmental aspects.
 • Making continuous improvement a part of every day and every job
 • Ensuring that our Policy and Management Manual reflect what we actually do
 • Continuously upgrading the Quality and Environmental Management System in all stages of our business
 • Communicating the Policy and environmental aspects to all interested parties.

Date: 25.07.2019.
Goran Ježić, CEO


Politika sustava upravljanja

Naša osnovna misija je biti prepoznati po kvaliteti i sigurnost informacija u proizvodima i uslugama kojima osiguravamo dodatnu vrijednost za kupca.

To ćemo osigurati:

 • Stalnim usklađivanjem sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću sukladno prepoznatim promjenama našeg konteksta
 • Zadovoljavanjem zahtjeva zainteresiranih strana te primjenjive zakonske i druge regulatorne zahtjeve
 • Upravljanjem organizacijom na način koji će osigurati ispunjavanje ciljeva kvalitete i informacijske sigurnosti koji su usklađeni sa našim strateškim ciljevima
 • Uvođenjem, primjenom, održavanjem i kontinuiranim poboljšavanjem učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću
 • Praćenjem promjena i primjenom novih tehnologija te kontinuiranim educiranjem naših zaposlenika
 • Pažljivim odabirom i nadzorom naših ključnih dobavljača
 • Stalnim usavršavanjem u svakodnevnom radu
 • Osiguranjem da naše politike i procedure odražavaju ono što zapravo radimo
 • Kontinuiranim poboljšanjima sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću

Direktor preuzima odgovornost za komuniciranje ove politike prema svim zainteresiranim stranama unutar i izvan BCS d.o.o.

U Bjelovaru, 25.07.2019.
Direktor: Goran Ježić