Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovnih procesa u IT poduzeću Business Computer Systems d.o.o.

Korisnik: Business Computer Systems d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0254

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Kratki opis projekta:

Business Computer Systems d.o.o. uvodi IKT poslovna rješenja radi poboljšanja cloud usluga i usluga korisničke podrške, s ciljem bolje interakcije sa svojim klijentima. Uvođenjem naprednih IKT rješenja i s time povezano hardverskih uređaja u poslovne procese tvrtke, BCS će optimizacijom svojih poslovnih procesa unaprijediti tržišni nastup na domaćem i međunarodnom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

2. Svrha projekta je ojačati međunarodnu poslovnu konkurentnost poduzeća Business Computer Systems d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kojom će optimizirati poslovne procese, poboljšati interakciju među odjelima te s klijentima i poslovnim suradnicima.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 303.625,38 HRK
 • CO08 – Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1
 • Povećani prihod od prodaje: 2.214.060,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 1.012.025,38 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 708.400,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 3.4.2020. – 1.8.2020.

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Goran Ježić, voditelj projekta i direktor poduzeća

E-mail: hello@bcs.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 „Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Business Computer Systems d.o.o.“


Naziv projekta: www.bcs.hr

Korisnik: Business Computer Systems d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0088

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća ulaganje u izradu poslovne internetske stranice poduzeća na domeni www.bcs.hr.

Projektna investicija, prema ponudi pružatelja usluga obuhvaća sljedeće:

 • Izradu idejnog rješenja
 • Obradu grafičkih elemenata
 • Instalaciju i podešavanje WordPress sustava
 • Izradu HTML predloška
 • Implementaciju WordPress teme
 • Izradu korisničke zone
 • Programiranje dodatne funkcionalnosti
 • Unos sadržaja
 • Testiranje
 • Instalaciju i podešavanje Google Analytics sustava
 • Objavu weba

Predloženi projekt osigurat će:

 • izrađenu novu poslovnu web stranicu temeljem primjene novih tehnologija,
 • osigurati bolju vidljivost web stranice
 • povećati konkurentnost poduzeća na domaćem i stranim tržištima
 • osigurati potencijalno porast prihoda od prodaje

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga te jačanju njihove konkurentske pozicije u međunarodnom okruženju.

2. Svrha projekta je povećati konkurentnost poduzeća BCS na međunarodnim tržištima primjenom mrežnih marketinških rješenja.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 29.260,00 HRK
 • Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

Ukupna vrijednost projekta: 91.437,50 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 62.177,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9.10.2018.-9.10.2019.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Goran Ježić, voditelj projekta i direktor poduzeća

E-mail: hello@bcs.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 „Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Business Computer Systems d.o.o.“


Naziv projekta: BCS uvodi sustave upravljanja poslovnim prema zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001

Korisnik: Business Computer Systems d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0089

Poziv: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Kratki opis projekta:

Business Computer Systems (BCS) d.o.o. je sistemski integrator s dugogodišnjim iskustvom u implementacijama informatičkih rješenja u telekomunikacijama, financijskom i farmaceutskom sektoru, a od 2016. godine razvija i pruža usluge Cloud rješenja, u sklopu vlastitog data centra. Projektom je obuhvaćen niz aktivnosti kojima će poboljšati prvenstveno kvalitetu usluga, ali i omogućiti daljnji razvoj istih. To su:

 1. Implementacija i certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001:2015
 2. Implementacija i certifikacija sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima normi ISO 14001:2015
 3. Implementacija i certifikacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima normi ISO/IEC 27001:2013.
 4. Promidžba i vidljivost projekta
 5. Upravljanje projektom i administracija

Predloženi projekt osigurat će:

 • Ishodovanje 3 certifikata sustava upravljanja
 • Očuvanje postojećih radnih mjesta
 • Porast prihoda od prodaje za minimalno 11%
 • Porast prihoda od izvoza
 • Povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu
 • Poboljšanje korištenja mjera održivog razvoja

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga te jačanju njihove konkurentske pozicije.

2. Svrha projekta: Povećati konkurentnost poduzeća BCS na međunarodnim tržištima ulaganjem u uvođenje i certifikaciju sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi ISO 9001, 14001 i 27001.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO05 – Broj novih poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 34.325,00
 • Broj sustava upravljanja uvedeno u poslovanje: 3

Ukupna vrijednost projekta: 227.625,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 193.300,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 2.11.2018.-2.11.2019.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Goran Ježić, voditelj projekta i direktor poduzeća

E-mail: hello@bcs.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 „Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Business Computer Systems d.o.o.“